Widget Image

Verksamhet & ändamål

Bolagets verksamhet skall vara att utveckla och bedriva express- transporter baserat på flyg- och marktransporter samt idka därmed förenlig verksamhet. bolagets verksamhet är att bedriva utförande av flyttningar, flyttstädning samt konsultation och utförande av olika nöjesevenemang och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Ring: +46 76 711 00 08

Alla dagar 8:00 - 22:00
Work Time: 08:00 - 20:00
Find Us: Helsinborg- Skåne -Sverige
Follow Us:

Play & Paint

Lightning AB / Play & Paint

Solar Panel

Solar Panel

Quick Fix

Quick Fix

Reliable Service

Reliable Service

Play & Paint

The web design industry has been undergoing tremendous changes to meet the demand of users all over to have more access to content. Between mobile phones, tablets, ande older desktops, accessibility on the web is so easy that website owners need to ensure theya us accommodate the demand. Responsive designs have allowed users to take one website andfit onto any screen size.

Category:
Date:
april 18, 2017