Widget Image

Verksamhet & ändamål

Bolagets verksamhet skall vara att utveckla och bedriva express- transporter baserat på flyg- och marktransporter samt idka därmed förenlig verksamhet. bolagets verksamhet är att bedriva utförande av flyttningar, flyttstädning samt konsultation och utförande av olika nöjesevenemang och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Ring: +46 76 711 00 08

Alla dagar 8:00 - 22:00
Work Time: 08:00 - 20:00
Find Us: Helsinborg- Skåne -Sverige
Follow Us:

Info Box

Lightning AB / Elements / Info Box
Electricity

Lorem ipsum dolor sit amet externum otis.

s
Renovation

Lorem ipsum dolor sit amet externum otis.

Painting

Lorem ipsum dolor sit amet externum otis.

Plumbing

Lorem ipsum dolor sit amet externum otis.

Roofing

Lorem ipsum dolor sit amet externum otis.

Electricity

Lorem ipsum dolor sit amet externum otis.

s
Renovation

Lorem ipsum dolor sit amet externum otis.

Painting

Lorem ipsum dolor sit amet externum otis.

Plumbing

Lorem ipsum dolor sit amet externum otis.

Roofing

Lorem ipsum dolor sit amet externum otis.