Widget Image

Verksamhet & ändamål

Bolagets verksamhet skall vara att utveckla och bedriva express- transporter baserat på flyg- och marktransporter samt idka därmed förenlig verksamhet. bolagets verksamhet är att bedriva utförande av flyttningar, flyttstädning samt konsultation och utförande av olika nöjesevenemang och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Ring: +46 76 711 00 08

Alla dagar 8:00 - 22:00
Work Time: 08:00 - 20:00
Find Us: Helsinborg- Skåne -Sverige
Follow Us:

Counters

Lightning AB / Elements / Counters
2330
Creative Proces
1700
Adventure Time
1158
Color it All
1997
Be Essential
2330
Creative Proces
1700
Adventure Time
1158
Color it All
1997
Be Essential
2330
Creative Proces
1700
Adventure Time
1158
Color it All
1997
Be Essential